Contemplations Nederlands/Dutch

Openheid (Nederlands)

Hoe open sta jij voor je ervaringen?
Sta je open om mee te maken?
Zowel positieve als negatieve dingen?

Als je alleen open staat voor positieve dingen, sta je dan wel open?

Het label positief en negatief plakken we snel op dingen, gedachten en ervaringen. Maar wat nou als dat label eigenlijk niet bestaat? Eigenlijk zijn er alleen maar situaties die we wel willen en situaties die we niet willen.
Weten we dat eigenlijk niet pas als we ze meemaken? Of is er iets in ons dat van tevoren al kan bepalen of je iets wel wilt of niet wilt? Wat nou als je niet weet wat je wilt?

Open staan voor ervaringen geeft mogelijkheden. Van tevoren de intentie zetten dat je iets niet wilt, dat sluit deuren. Deuren naar wegen die je kunt verkennen. De verkenningstochten die je je van tevoren niet kan voorstellen, met resultaten waar je geen weet van hebt. Kennen we onszelf echt zo goed dat we denken te weten welke paden we wel en niet willen bewandelen?

Stel nou, dat deze paden ons leiden naar onszelf. Dat deze wegen er zijn om via verschillende routes onszelf te leren kennen, omdat we stiekem onszelf toch nog niet zo goed begrijpen. Wie ben ik? Wie zijn wij?

Laten we open staan om te ervaren via het leven en de wegen die ons gegeven worden. Dankbaar zetten we de ene voet voor de ander en vervolgen we het pad. Het pad dat ons misschien wel leidt naar wie we zijn.

Laura R. Wiarda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *