Contemplations Nederlands/Dutch

Op zoek naar leiding

Verlangen naar autoritair gezag, is dat misschien wat er collectief aan de hand is? Zou het echt zo zijn? Is het zo, omdat we niets meer zeker weten, door de overvloed aan informatie, dat we op zoek zijn naar een rechtlijnig verhaal buiten onszelf? Iemand die ons vertelt hoe het zit en wat te doen?

Hebben we nog vertrouwen in onszelf, in ons innerlijke weten? Want is het dan niet zo dat als we in onze kracht staan, dat we geen gezag buiten onszelf nodig hebben? Weten we niet zelf het beste wat we nodig hebben en waar we heen willen?

Als we onze innerlijke leiding volgen, dan hebben we toch geen leider buiten onszelf nodig? In ons zit de kracht en ons innerlijke weten geeft ons leven richting, de leiding die we nodig hebben. We weten zelf wat voor ons de waarheid is, waarom zijn we dan toch zo angstig om die te volgen? Zo naar buiten gericht, dat we van binnen het licht niet zien stralen? Angst om fouten te maken misschien? Of om er niet meer bij te horen?

Denken we misschien dat er één ultieme waarheid is en dat de rest niet klopt? Dat de kans op slagen zo klein is dat we ons achter een ander scharen zodat wij niet verantwoordelijk zijn? Zijn we misschien zo bang voor verantwoordelijkheid, omdat we die snel op een ander afschuiven en dan een straf opleggen? Bang om beboet te worden, om op neer gekeken te worden alleen maar omdat we meedoen, meedoen aan het leven?

Iets tot in de puntjes beheersen voordat we het uitproberen. Misschien zijn we te streng, te streng op onszelf, maar ook te streng op elkaar. Bescheidenheid en vergeving, daar kunnen we wel wat meer van gebruiken. Dankbaarheid en luchtigheid, niet alle zaken gaan meteen over leven en dood.

Dankbaar mogen we zijn voor dat wat ons gegeven is en het leven dat we mogen ervaren. Mensen maken soms fouten of doen dingen die achteraf niet slim waren, van kleine dingen tot hele ernstige zaken. Vergeving doe je niet voor hen, maar voor jezelf. Om niet met wrok en haat door het leven te gaan en je tijd en energie te besteden aan deze negatieve emoties en de gedachten die daarbij horen. Nadat de zaken gebeurd zijn kunnen we alsnog dankbaar, tevreden en met plezier door ‘t leven gaan.

Bescheiden kunnen we zijn door te beseffen dat we niet alleen zijn en niet zoveel invloed hebben op de omgeving die we soms wel eens denken te hebben. We zijn onderdeel van een geheel en alle delen dragen daar aan bij. Laten we ons op onze eigen keuzes focussen en onze innerlijke leiding volgen. De kracht om te vergeven ligt in onszelf, zo ook de kracht om te bepalen wat voor ons waar is. De kracht om onze kijk op het leven te bepalen en waar nodig bij te sturen. Denk niet dat een ander dat beter weet dan jij, want immers, niemand weet beter wat je nodig hebt dan jijzelf.

Laura R. Wiarda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *